Logoped på skjerm

Logoped på skjerm

Hos Logopedsenteret kan du få logopedtimer på skjerm, hvis det er ønskelig av geografiske eller praktiske årsaker. Denne typen behandling har mange navn og kan kalles telelogopedi, videotimer, videokonsultasjon, digitale timer eller logoped på skjerm.

Mange områder i Norge har manglende tilgang på logoped. Det betyr dessverre at mange som burde fått logopedisk behandling, enten får et redusert tilbud, eller ikke et tilbud i det hele tatt.

Hvem passer digitale logopedtimer for?

De aller fleste barn og voksne kan fint delta på logopedtimer på skjerm. Vi tilpasser treningsøvelser og aktiviteter til hver klient, for å møte den enkeltes behov. I noen tilfeller jobber vi også tett sammen med pårørende eller annen samarbeidspartner, for å kunne gjennomføre nødvendige øvelser og gi veiledning for trening mellom behandlingstimer.

Hvis det er mulig gjøres digital logopedbehandling i kombinasjon med timer med fysisk oppmøte. Spesielt gjelder dette ved behandlingsstart, når det skal gjennomføres en grundig kartlegging. I tilfeller med stor geografisk avstand er det ikke alltid mulig å få til fysiske møter. Digital behandling uten fysiske møter vil allikevel da være et mye bedre alternativ for den som trenger behandling, enn ingen logopedisk behandling.

Logoped Unn Tinbod i behandlingstime på skjerm.
Logoped Anette Aarsland Førrisdahl i behandlingstime på skjerm

Hvordan komme i gang med logopedbehandling på nett?

Se siden Oppstart hos logoped for en beskrivelse om hvordan man kan bestille logopedtimer. Denne oppskriften er uavhengig av om timene skal gjennomføres fysisk eller over skjerm.

Logopedsenteret bruker en digital konferanseløsning som tilfredsstiller krav om personvern og informasjonssikkerhet som definert av Direktoratet for e-helse. Fra denne løsningen sendes det ut link til oppkobling ved hjelp av nettleser (f.eks Safari, Chrome eller Edge)

Du trenger

ELLER OG

For personer med lite teknisk kompetanse vil det være nyttig å alliere seg med en samarbeidspartner for hjelp til oppstart. Dette kan være pårørende, sykehjemspersonale eller andre som kan spørres om hjelp.

Telelogoped-prosjekt for behandling av afasi

To av våre logopeder, som representanter for Norsk logopedlag - lokallag Østfold, deltok i 2021 og 2022 i et innovasjonsprosjekt om telelogopedi.
Se her for beskrivelse av prosjektet: Afasiforbundet

Logopedsenteret sin deltakelse i Telelogopedi-prosjektet er omtalt i Afasiposten nr 3-22. Du kan se digital versjon av artikkelen her: Afasiposten

Vår erfaring viser at logopedtimer på skjerm fungerer godt for mange personer med afasi. Vi får til trening, samtale og følelse av fellesskap selv om vi sitter på hver vår side av en skjerm. Den største utfordringen for de fleste har vært å finne en god løsning for innlogging til logopedtimen. Vi tester nå ut flere praktiske løsninger for å gjøre dette lettere, slik at teknologiske utfordringer ikke skal være til hinder for å kunne gjennomføre logopedtimer på skjerm.

Kontakt oss

Hvis du lurer på om logopedbehandling over skjerm kan være aktuelt for deg eller noen du er pårørende til, så er du velkommen til å ta kontakt med oss for drøfting om hvordan det kan fungere i praksis.