Hva koster det?

Hva koster det?

Førstekonsultasjon / undersøkelse 1594 kr
Logopedtime / behandling 45 min 798 kr
Logopedtime / behandling 60 min 1057 kr
Veiledning / rådgivning 45 min 798 kr
Veiledning / rådgivning 60 min 1057 kr
Videokonsultasjon 45 min 798 kr
Videokonsultasjon 60 min 1057 kr
Møtegodtgjørelse med reisetid 331 kr per 30 min
Kurs/Foredrag Pris etter avtale
Førstekonsultasjon / undersøkelse 1594 kr
Logopedtime / behandling
45 min
798 kr
Logopedtime / behandling
60 min
1057 kr
Veiledning / rådgivning
45 min
798 kr
Veiledning / rådgivning
60 min
1057 kr
Videokonsultasjon 45 min 798 kr
Videokonsultasjon 60 min 1057 kr
Logopedrapport 1594 kr
Møtegodtgjørelse med reisetid 331 kr
per 30 min
Kurs/Foredrag Pris etter avtale

Takstene oppdateres årlig. Sist oppdatert: Januar 2021