Hva koster det?

Hva koster det?

Priser på våre logopedtjenester er i tråd med veiledende honorar - takster fastsatt av Norsk Logopedlag
Førstekonsultasjon / undersøkelse 1562 kr
Logopedtime / behandling 45 min 782 kr
Logopedtime / behandling 60 min 1036 kr
Veiledning / rådgivning 45 min 782 kr
Veiledning / rådgivning 60 min 1036 kr
Logopedrapport 1562 kr
Møtegodtgjørelse med reisetid 325 kr per 30 min
Kurs/Foredrag Pris etter avtale
Priser for psykomotorisk fysioterapi Se her
Førstekonsultasjon / undersøkelse 1562 kr
Logopedtime / behandling
45 min
782 kr
Logopedtime / behandling
60 min
1036 kr
Veiledning / rådgivning
45 min
782 kr
Veiledning / rådgivning
60 min
1036 kr
Logopedrapport 1562 kr
Møtegodtgjørelse med reisetid 325 kr
per 30 min
Kurs/Foredrag Pris etter avtale
Priser for psykomotorisk fysioterapi Se her

Takstene oppdateres årlig. Sist oppdatert: Juni 2018