Hva koster det?

Hva koster det?

Førstekonsultasjon / undersøkelse 1782 kr
Behandling/Veiledning 45 min 854 kr
Behandling/Veiledning 60 min 1139 kr
Møtegodtgjørelse med reisetid 438 kr per halvtime
Skriftlig dokumentasjon/Logopedrapport faktureres ut fra tidsbruk 1139 kr pr time
Kurs/Foredrag Pris etter avtale
Førstekonsultasjon / undersøkelse 1782 kr
Behandling/Veiledning
45 min
854 kr
Behandling/Veiledning
60 min
1139 kr
Møtegodtgjørelse med reisetid 438 kr
per halvtime
Skriftlig dokumentasjon/Logopedrapport faktureres ut fra tidsbruk 1139 kr pr time
Kurs/Foredrag Pris etter avtale

Det er 24 timers avbestillingsfrist for avtalte timer. Avbestillinger etter dette anses som sen avbestilling og fører til innkreving av avlysningsgebyr. Dette gjelder også ved sykdom og uforutsette hendelser. Avbestilling skal gjøres skriftlig på SMS eller e-post til behandlende logoped.

Sist oppdatert: August 2022