Musikkterapi

Musikkterapi

Musikkterapi som fagfelt kan forklares som studiet av sammenhenger mellom musikk og helse. Gjennom et mellommenneskelig og musikalsk samarbeid mellom terapeut og klient vil musikkterapi kunne gi muligheter for utvikling og endring. Mange kan ha nytte av musikkterapi, blant annet barn og unge med sammensatte lærevansker.

Det tilbys musikkterapi både som enetimer eller i grupper.

Ta kontakt med vår musikkterapeut, Torill, dersom du ønsker å høre mer om tilbudet.