Kontakt oss

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss ved å sende en forespørsel til vår felles e-postadresse post@logopedsenteret.no eller ring vårt sentralbord på telefonnummer: 61 59 60 80

Vår besøks- og postadresse er : Logopedsenteret AS, Dr. Randers gate 5, 1830 Askim


Anette Aarsland Førrisdahl
Logoped MNLL / Daglig Leder / Eier
anette@logopedsenteret.no
474 42 468


Ragnhild Lande Devold
Logoped MNLL / Eier

ragnhild@logopedsenteret.no
950 80 882


Unn Tinbod
Logoped MNLL / Eier

unn@logopedsenteret.no
923 45 615


Monica Graff-Wang Andersen
Logoped MNLL

monica@logopedsenteret.no
944 67 966


Solveig Krüger
Logoped MNLL

solveig@logopedsenteret.no
944 67 553


Astrid Elise Kaarstad
Logoped MNLL

astridelise@logopedsenteret.no
944 64 699


Natassia Aaseng
Logoped MNLL

natassia@logopedsenteret.no
940 75 215


Charlotte Unnerstedt
Logoped MNLL

charlotte@logopedsenteret.no
929 46 766

Her finner du oss