Hvem er vi?

Hvem er vi?

Anette Aarsland Førrisdahl

Anette er utdannet barnehagelærer, spesialpedagog og logoped (siden 2002). Hun har tidligere jobbet som spesialpedagog og kommunelogoped i barnehager og skoler, og som rådgivende logoped i Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT). I 2012 startet hun opp som privatpraktiserende logoped for barn. Av særskilte sertifiseringer har hun Lidcombe (stammebehandling) og Talk Tools (nivå 1 og 2).

Ragnhild Lande Devold

Ragnhild har tidligere jobbet som spesialpedagog/logoped og som spesialkonsulent for familier til barn med spesielle behov. Hun har også jobbet som kommunelogoped og har erfaring fra utdanning og arbeid med minoritetsspråklige barn. Av særskilte sertifiseringer har hun Talk Tools nivå 1 og 2 og Talk Tools spise-og svelgeterapi. I tillegg er hun sertifisert foreldreveileder (etter metoden Foreldre som ressurs).

Unn Tinbod

Unn er utdannet grunnskolelærer, spesialpedagog og logoped. I det logopediske fagfeltet er hun spesielt opptatt av stemmevansker, afasi, nevrologiske lidelser og arbeid med oralmotorikk. Hun har også en sterk interesse for bruk av teknologiske hjelpemidler i logopedisk praksis, noe hun har jobbet med i sin hovedoppgave. Av særskilte sertifiseringer har hun Talk Tools nivå 1 og 2

Mette Miriam Ruud Birkenes

Fra tidligere er Mette utdannet vernepleier og audiopedagog. Hun har vært ansatt ved NAV Hjelpemiddelsentralen og Rådgivningskontoret for hørselshemmede i Oslo. Etter fullført mastergrad i logopedi jobbet hun på Sunnaas og i PPT. Fra 2009 har hun hatt privat logopedpraksis i Askim og omegn. Mette har kompetanse i utredning og behandling av voksne med afasi og andre språk- og talevansker etter hjerneslag eller annen hodeskade. Hun har også erfaring med både funksjonelle stemmevansker og organiske stemmelidelser som f.eks. ved MS og Parkinsons sykdom. Mette er også LSVT loud-sertifisert. Dette er en stemmetreningsmetode for personer med Parkinson eller andre nevrologiske sykdommer. Hittil har hun hovedsakelig bare vært ambulant, men kan nå også tilby klienter timer på Logopedsenteret Indre Østfold.

Torill Holtedahl

Torill er utdannet fysioterapeut fra Queen Margareth University College i Skottland (Bachelor with Honours), og har videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi fra OsloMet. I tillegg er hun utdannet musikkterapeut fra Norges Musikkhøgskole, og har en bachelor i kultur- og samfunnsfag med hovedvekt på psykologi fra Universitetet i Oslo. Torill har lang arbeidserfaring som musikkterapeut og lærer innen spesialpedagogikk med barn og ungdom. Hun har samtidig arbeidserfaring som fysioterapeut i privat praksis, med både psykomotorisk fysioterapi og allmenn fysioterapi. I tillegg til å arbeide ved Logopedsenteret Indre Østfold som psykomotorisk fysioterapeut og musikkterapeut, er hun ansatt i en 20% stilling som kommunefysioterapeut for barn og unge i Skiptvet.