Hva gjør vi?

Hva gjør vi?

Logopedsenteret tilbyr tjenester innen


Vi arbeider med følgende logopediske fagområder:
  • Afasi
  • Språkvansker
  • Spise- og svelgevansker
  • Taleflytvansker
  • Stemmevansker
  • Uttalevansker

Vi holder også kurs innen våre fagområder.