Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi

Som privatpraktiserende psykomotorisk fysioterapeut er Torill Holtedahl tilknyttet Logopedsenteret Indre Østfold, hvor hun har sine lokaler. Her tar hun i mot alle pasientgrupper for behandling.

For de med stemmeproblematikk vil ofte psykomotorisk fysioterapi være et verdifullt supplement i behandlingen som logopedene tilbyr.

Torill har også et eget nettsted hvor du kan lese enda mer om hennes behandlingstilbud: https://www.psykomotorisk-fysioterapi.no/